O nás

Především jsme týmem lidí, dělající svou práci zodpovědně. Jsme spolehlivým partnerem. Za dobu své existence jsme vyrobili stovky tisíc vrat. Pomůžeme Vám vybrat nejlepší technické řešení Vašeho projektu. Víme, co děláme a dělíme se s klienty o své zkušenosti. Vzájemná spolupráce mezi výrobcem a distributorem z nás dělá silný tým na konkurenčním trhu.

Klíčová je pro nás orientace na lidi. To, co nás odlišuje, jsou naše služby a přístup k našim zákazníkům.

Zakázková výroba s vysokým stupněm automatizace.

Zajišťujeme celoevropskou distribuci přímo na staveniště.

Naši lidé

V naší společnosti TOORS máme pracovní prostředí, které si sami tvoříme a udržujeme. Vykání často přejde v tykání, podle pravidel Jiřího Stanislav Gutha-Jarkovského.

Pokud jde o komunikaci, mezi sebou si navzájem vykáme a oslovujeme se křestními jmény. Dokážeme vést věcné a otevřené diskuze i při tykání. Nebereme si věci osobně a rozlišujeme pracovní a osobní rovinu.

Co se týká dress code, na pracovištích kde zaměstnanci nemusí nosit ochranné oděvy, nejsme striktní na uniformy, ale dodržujeme zásady oblékání.

Zakázková výroba se systémem automatizace

Zakázková výroba s vysokým stupněm automatizace představuje specifický typ výrobního procesu, který kombinuje individuální zakázky s pokročilým automatizovaným systémem. Tato forma výroby se zaměřuje na personalizované nebo unikátní výrobky, zatímco využívá moderní technologie a stroje k dosažení efektivity a rychlosti v samotném výrobním procesu.

Dodáváme vrata v rámci Evropy již 25 let

Poznejte naše regionální zástupce
a navažte přímý kontakt na jedno kliknutí.

Naše firemní filosofie

1.

Flexibilita, sladění práce a soukromí je prioritou.

Lidé nejsou stroje. Vážíme si svých kolegů, jejich času a rodinného života. Jsme flexibilní, nevnucujeme nikomu jak dlouho, odkud a na čem má pracovat. Důležité je „dodat“ výsledek.

2.

Společné rozhodování nás posouvá dále.

Více hlav víc ví. Tím se řídíme i my. Zapojení kolegů různých odborností přinese nové nápady a posouvá naše projekty dál.

3.

Nevíme jeden o druhém jen to, kde má své místo v kanceláři.

Nejen prací živ je člověk. Účastníme se teambuildingových akcí a sportujeme spolu. Rádi se učíme a vzděláváme.

4.

Hledáme správné lidi do autobusu.

Dlouhodobých cílů nelze dosáhnout při vysoké fluktuaci v týmu. Proto se snažíme na dlouhou cestu autobusem brát ty správné parťáky, kteří nám zpříjemní čas strávený na cestě, nebude s nimi nuda a občas najdou správnou zkratku k cíli.

5.

Kolegy do týmu si vybíráme především na základě lidských hodnot.

Neznamená to, že bychom si vybírali pouze sympaťáky. Samozřejmě musí i něco umět. Místo experta, se kterým nenajdeme společnou řeč, si raději vybereme absolventa bez praxe, který přinese inovativní přístup a dobrou náladu.

6.

Více než 25 let zkušeností na trhu by mohlo vyprávět za nás.

Za více než 23 let existence jsme dodali vrata pro stovky projektů. Rádi se s Vámi podělíme o své zkušenosti a pomůžeme zvolit správné řešení pro každou situaci. I když jsme rychle rostoucí firmou, naše základní hodnoty a firemní kultura zůstávají stejné.

7.

Transparentnost ve sdílení informací napříč firmou.

Není důvod tajit nebo omezovat přístupy k informacím pro kohokoliv z týmu – táhneme přeci za jeden provaz!

Podporujeme
a pomáháme

Společnost TOORS v rámci zodpovědného přístupu ke svému okolí a v rámci snahy o podporu rozvoje regionu, ve kterém provozuje svou podnikatelskou činnost zařazuje do svého programu zaměstnaneckých benefitů program „TOORS a jeho ZAMĚSTNANCI PODPORUJÍ a POMÁHÁJÍ.

Mikuláš pro děti

Každý rok se naši kolegové převléknou za Mikuláše, čerta a anděla, naplní firemní dodávku dárky a vyráží do vybraných škol a školek v okolí. Akce následně pokračuje pro děti zaměstnanců naší společnosti v divadle a je zakončena promítáním pohádky.

Darovali jsme vrata potřebným

Společně s naším obchodním partnerem jsme darovali TOORS vrata na Slovensko do Inštitútu Krista Veľkňaza. Institut je vedený p. Marianem Kuffou, který pod svá křídla přijímá lidi procházející těžkým životním obdobím. S panem Kuffou bylo natočeno několik dokumentů a nespočet videí.

Podpoření Sofinky v jejím nelehkém
boji

Sofinka se narodila v prosinci roku 2017 s výjimečným genetickým onemocněním SMA1. Vedle lásky a péče, kterou jí věnují rodiče a nejbližší okolí, potřebuje nemalé peněžní prostředky, které jsou nutné na úhradu náročné léčby a zdravotních pomůcek. Sofinka je neteří naší dlouholeté kolegyně Simony. Společně s kolegy v rámci dobrovolné akce „pracuj 1 hodinu pro Sofinku“ a přímým darem od TOORSu jsme na pomoc Sofince zaslali krásných 50.000 Kč.

TOORS Pomáhá – Hasičské závody SDH Čtveřín

Výrobní firma TOORS s hrdostí podpořila nákup funkčních triček pro hasičské závody SDH Čtveřín. Tato štědrá sponzorská gesta nejen poskytují výborný komfort a výkon pro účastníky, ale také podporují jednotu a bezpečnost týmu v průběhu soutěží. TOORS je pyšný, že může být součástí této vzrušující hasičské události a přispět k úspěchu SDH Čtveřín.

Přejít nahoru