EPD V TOORS

Co je EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) je environmentální prohlášení o produktu, které transparentně uvádí objektivní, srovnatelná a třetí stranou ověřená data o environmentálních dopadech produktů a služeb z hlediska životního cyklu, Dokumenty jsou vytvořeny na základě LCA (Life Cycle Assesment), který monitoruje celou životnost výrobku od kolébky až po konec životního cyklu a případnou recyklaci.

Co EPD přináší?

Osvěta

EPD poskytuje konkrétní informace o environmentálním vlivu výrobků. To umožňuje spotřebitelům, investorům a rozhodovacím orgánům lépe porozumět, jakým způsobem se výrobek podílí na environmentální zátěži.

Porovnatelnost

EPD poskytuje standardizovaný rámec pro hodnocení environmentálního vlivu výrobků. To umožňuje spotřebitelům porovnávat různé výrobky a vybírat ty s nižším dopadem.

Podpora udržitelnosti výroby

Výrobci mohou získané informace využít ke zlepšení výrobku a inovacím vedoucím ke zmenšení zatížení životního prostředí.

Transparentnost dodavatelského řetězce

EPD může být použito ke sledování vlivu na životní prostředí po celém dodavatelském řetězci. To opět umožňuje identifikovat oblasti s větším environmentálním potenciálem a zaměřit se na jejich zlepšení.

Naše EPD certifikáty

TOORS INDY

TOORS INDY FVE

Přejít nahoru