+420 495 491 855
 

Podporujeme a pomáháme

 

Společnost TOORS v rámci zodpovědného přístupu ke svému okolí a v rámci snahy o podporu rozvoje regionu, ve kterém provozuje svou podnikatelskou činnost zařazuje do svého programu zaměstnaneckých benefitů program „TOORS a jeho ZAMĚSTNANCI PODPORUJÍ a POMÁHÁJÍ.“

 

IDEA

TOORS zaměřuje svou podporu na vzdělávací, sportovní a kulturní rozvoj dětí a mládeže a dále na podporu spoluobčanů, kteří dostali do života od Boha větší břemeno, než my ostatní a jsou fyzickým nebo mentálním způsobem handicapovaní.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou tohoto programu je tedy podpora dětských, sportovních, kulturních a společenských organizací, oddílů, spolků. Dále potom podpora handicapovaných jednotlivců nebo neziskových organizací, institucí a spolků, které nějakým způsobem napomáhají handicapovaným spoluobčanům. Vše v regionu cca 20 km okolo Nového Bydžova.

 

JAK TO FUNGUJE

Jakýkoli zaměstnanec, popř. kdokoli z vnějšího okolí firmy TOORS může předložit management teamu návrh aktivity, akce, projektu apod., na který by rád získal podporu. Zároveň navrhne, co nabízí na oplátku za získanou podporu. Management team posoudí, zda parametry projektu odpovídají IDEE a CÍLOVÉ SKUPINĚ, posoudí, co je na oplátku nabízeno a řekne ANO/NE.

 

ANO znamená zelenou pro výběr příspěvků na tento projekt od zaměstnanců TOORS. Je zcela na aktivitě předkladatele návrhu, kolik příznivců a přispěvovatelů z řad zaměstnanců TOORS pro svůj projekt získá. Stanoví se časový termín, ve kterém bude finanční oddělení přijímat jmenovitě od zaměstnanců TOORS jejich peněžní příspěvky na předmětný projekt. Propagaci svého projektu může předkladatel dělat v obecné formě (leták, prezentace, atd.) s využitím nástěnek, časopisu TOORS, email TOCGeneral apod.

Obracet se adresně a individuálně na jednotlivé zaměstnance by mohlo na jejich straně vyvolat pocit naléhání a nátlaku a proto tato forma „získávání přispěvovatelů pro projekt“ není přípustná. Každý se bude moci svobodně rozhodnout o vůli přispět a o výši příspěvku na propagovaný projekt podle obecné propagace projektu, viz výše.

 K celkovému vybranému příspěvku z řad zaměstnanců přidá společnost TOORS stejně vysokou částku, jaká byla vybrána mezi zaměstnanci a tuto celkovou sumu peněžních prostředků pošle jako podporu na projekt.

Věříme, že se nám společně podaří vybrat a podpořit ty správné akce a projekty v Novobydžovském regionu.

 

 

 

Mikuláš pro děti

Každý rok se naši kolegové převléknou za Mikuláše, čerta a anděla, naplní firemní dodávku dárky a vyráží do vybraných škol a školek v okolí. Akce následně pokračuje pro děti zaměstnanců naší společnosti v divadle a je zakončena promítáním pohádky.

Darovali jsme vrata potřebným

Společně s naším obchodním partnerem jsme darovali TOORS vrata na Slovensko do Inštitútu Krista Veľkňaza. Institut je vedený p. Marianem Kuffou, který pod svá křídla přijímá lidi procházející těžkým životním obdobím. S panem Kuffou bylo natočeno několik dokumentů a nespočet videí.

Podpořili jsme malou sofinku v jejím nelehkém boji

Sofinka se narodila v prosinci roku 2017 s výjimečným genetickým onemocněním SMA1. Vedle lásky a péče, kterou jí věnují rodiče a nejbližší okolí, potřebuje nemalé peněžní prostředky, které jsou nutné na úhradu náročné léčby a zdravotních pomůcek. Sofinka je neteří naší dlouholeté kolegyně Simony. Společně s kolegy v rámci dobrovolné akce "pracuj 1 hodinu pro Sofinku" a přímým darem od TOORSu jsme na pomoc Sofince zaslali krásných 50.000 Kč.

Sponzorujeme hokejový oddíl v novém bydžově

Pravidelně sponzorujeme a fandíme lokálnímu hokejovému oddílu STADION NOVÝ BYDŽOV z. s. 
 
 

Novinky e-mailem

Přihlaste se pro odběr novinek a exklusivních nabídek

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru