Podmínky soutěže

 

Společnost TOORS CZ s.r.o. vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „Instalace produktů TOORS“, která se bude konat v období 1.6. 2017 do 1.12. 2017

Fotografie můžete přihlásit do soutěže nejpozději do 30.11. 2017 (včetně) prostřednictvím facebookového profilu společnosti TOORS CZ s.r.o.

 

 • Soutěžní snímky budou zasílány na emailovou adresu: toors@toors.cz
 • Každý účastník může do soutěže zaslat 1x měsíčně maximálně tři fotografie
 • Uzávěrka fotosoutěže je 30.11.2017
 • Zaslané fotografie musí mít velikost alespoň 2000 px na jejich kratší straně, maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 20 MB
 • Každý měsíc proběhne vyhlášení vítěze za daný soutěžní měsíc na Facebookovém profilu společnosti TOORS, současně se zveřejněním vítězného snímku, kterého vybere porota složená ze zástupců pořadatele soutěže TOORS CZ s.r.o.
 • Vítěz měsíce obdrží malý dárek od společnosti TOORS CZ s.r.o.
 • Vítězný snímek postupní do finále soutěže, kam se z každého soutěžního měsíce dostane pouze jeden snímek.
 • Absolutního vítěze soutěže, který získá hlavní cenu, vybere porota složená ze zástupců pořadatele soutěže TOORS CZ s.r.o.
 • Soutěžící se může zúčastnit soutěže každý měsíc a zvýšit tak své šance na výhru. Vždy s jinými snímky.
 • Ceny budou výhercům předány osobně nebo zaslány poštou na předem ověřenou korespondenční adresu
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné

 Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:

  • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu
  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny
 • Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
  • byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
  • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže TOORS CZ s.r.o.
 • Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií k propagaci.
 • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
 • Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  soutěže a mediálních partnerů soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu pořadatele www.toors.cz a na facebookovém profilu pořadatele www.facebook.com/ToorsCZ
 • Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli soutěže a mediálnímu partnerovi se zpracováním osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) společností k činnostem, souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost TOORS CZ s.r.o. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 
 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru